หัวข้อข่าว : ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก


 

คราวที่แล้วได้เล่าให้ฟัง เกี่ยวกับไส้เดือนฝอยที่สามารถใช้ในการฆ่าแมลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล่าสุดที่ได้พบว่า ไส้เดือนฝอย เหล่านี้สามารถกำจัดปลวกได้ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าแต่เดิมนั้นการกำจัดปลวกทั้งในบ้าน เรือนหรือในสวนก็ตาม คงหนีไม่พ้นเรื่องการใช้ยาเคมีในการกำจัด แต่เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นประโยชน์มาก

 

ไส้เดือนฝอยที่ว่านี้ เป็นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย เพราะว่าพบในดินของเมืองไทย จึงเป็นสายพันธุ์ที่ทนร้อนและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมมากกว่าสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ  จากการที่นักวิจัยได้ทดลองใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์นี้ในการกำจัดปลวก ก็พบว่า ปลวกจะเริ่มตายตั้งแต่ 6 ชั่วโมงแรกหลังจากที่ได้ใส่ไส้เดือนฝอยเข้าไปในการทดลอง และจะตายครบ 100% ภายใน 28-30 ชั่วโมง นั่นก็คือค่อนข้างเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อปลวกได้รับไส้เดือนฝอยเข้าไปก็คงตายแน่ เพียงแต่ว่าไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนการใช้ยาฆ่าปลวกที่เป็นสารเคมีโดยตรง 

 

 

ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือ เมื่อศึกษาตัวปลวกที่ตายเนื่องจากไส้เดือนฝอยในตัวปลวกแต่ละตัว พบว่ามีประมาณกว่า 20 ตัว แต่ที่สำคัญคือ ไส้เดือนฝอยเหล่านี้ขยายพันธุ์ได้อีกในตัวปลวก โดยสามารถเพิ่มจำนวนได้ไส้เดือนฝอยรุ่นใหม่ตั้งแต่ 200 กว่า ถึง 700 ตัว ตรงนี้คือประเด็นสำคัญ เพราะจะก่อให้เกิดการตายหรือกำจัดปลวกต่อเนื่องได้ เนื่องจากปลวกที่ได้รับไส้เดือนฝอยเข้าไป ไม่ได้ตายในทันที อาจมีส่วนหนึ่งที่ไปตายในรัง ไส้เดือนฝอยที่อยู่ในตัวปลวกเหล่านั้นก็จะออกมาและแพร่ระบาดไปยังปลวกที่เหลือต่อไป ผลก็คือภายในเวลาไม่นานจำนวนปลวกก็จะค่อย ๆ ลดลง

 

จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้เหยื่อล่อที่ประกอบด้วยขี้เลื่อยที่ประกอบไปด้วยไม้และเซลลูโลสที่ผสมไส้เดือนฝอยเข้าไปในนั้น นำไปวางล่อปลวกให้เข้ามากิน ก็จะพบว่าจำนวนปลวกในบริเวณใกล้เหยื่อล่อนั้น จะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะไม่พบอีกต่อไป รวมทั้งไม่มีการสร้างรังเพิ่มขึ้นใหม่ แสดงว่าปลวกได้ถูกกำจัดไปแล้ว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการกำจัดปลวกเร็วที่สุดคือ 7 วันแต่นานที่สุดคือ 120 วัน

 

สำหรับกรณีของปลวกที่อยู่ในไร่นา อย่างเช่นมันสัมปะหลัง ก็มีการทดลองนำไปใช้ดู พบว่าถ้ามีการใส่ไส้เดือนฝอยในร่องปลูกมัน จะพบว่าท่อนพันธุ์ที่ถูกทำลายโดยปลวกมีเพียงประมาณ 17% เท่านั้น ในขณะที่การปลูกปกติโดยไม่ใส่ไส้เดือนฝอยมีความเสียหายถึง 59% ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปลวกตามบ้านหรือปลวกในไร่นาก็ตาม การใช้ไส้เดือนฝอยจะสามารถกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี พระเอกเราจัดการ

 

ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย ได้เริ่มมีการผลิตออกสู่ตลาดแ้ล้วและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความปลอดภัยทั้งต่อคนและสัตว์รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม ที่สำคัญคือไส้เดือนฝอยมีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้ในตัวปลวก ทำให้เกิดการฆ่าอย่างต่อเนื่องหรือเกิดอาการตายยกรังขึ้นได้ ซึ่งต่างจากการใช้ยาเคมีค่อนข้างมาก

 

ขณะนี้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ใช้เหยื่อล่อนี้ได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย สำหรับผู้ที่วิจัยในเรื่องนี้ก็ต้องยกย่้องกันคือ ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้มีการวิจัยต่อเนื่องมาหลายปี จนกระทั่งสามารถพัฒนาไส้เดือนฝอยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปครับ

        


          รศ.ดร.พีรเดชทองอำไพ          ที่มา: คมชัดลึก ฉบับวันที่ 22 ส.ค. 2554

 


วันที่ประกาศ :
          07 มีนาคม 2555  21:50:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน